Användarvillkor

Välkommen till FlipBuilder.com ("FlipBuilder", "Plattform" eller "Webbplats", "Webbplats"), ett dotterbolag till Wonder Idea Technology Limited (hädanefter "Wonder Idea", "vi", "oss" eller "Företaget" ).

Dessa användarvillkor ("Villkoren", "Avtalet") reglerar din åtkomst till FlipBuilders applikation och tjänster ("Tjänster" eller "Tjänster"), så läs dem noggrant innan du använder Tjänsterna.

Enligt detta avtal ska (i)”tjänster” avse alla de internetbaserade eller andra tjänster som erbjuds av företaget, inklusive, men inte begränsat till, de som anges i detta avtal, oavsett om det sker via en webbplats som ägs eller kontrolleras av företaget, genom ett socialt nätverkssystem, en datorprogramvara, en mobilapplikation, på din mobiltelefon eller på annat sätt; (ii) "Publicerat innehåll" avser digitala tillgångar som laddas upp och publiceras via tjänsterna; (iii) "Förpubliceringstillgångar" avser rått redaktionellt innehåll (t.ex. text, bilder, layoutinformation) som laddats upp till vår plattform; (iii) "Användarbidrag" avser publicerat innehåll och förpubliceringstillgångar, tillsammans, och betyder också varje innehållsföremål eller annat material (inklusive men inte begränsat till bilder, länkar, dokument, text, skrifter, fotografier, grafik, videor, gratulationskort, "Skins", "Sketcher" eller filer) som laddats upp av en användare via tjänsten eller på annat sätt integrerats i tjänsten av en användare; (iv) "Användarskapad konst" avser all immateriell egendom som skapats av en användare som en del av hans eller hennes användning av tjänsterna.

Genom att använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du använder tjänsterna på uppdrag av en organisation, godkänner du dessa villkor för den organisationen och lovar att du har befogenhet att binda den organisationen till dessa villkor. I så fall kommer "du" och "din" att hänvisa till den organisationen.

Genom att gå in på och använda vår webbplats godkänner du de villkor som är föremål för Huvudanvändarvillkor (”huvudvillkor”) som införlivas genom referens, och du samtycker vidare till att följa alla dessa bestämmelser och villkor.

Dessa villkor gäller för din användning av vår webbplats samt andra sidor, information, programvara, tjänster, produkter och innehåll som kan drivas, vara värd eller hanteras av FlipBuilder eller dess dotterbolag. Vissa av dessa produkter och tjänster kan kräva att du använder ett konto ("Kontot") och dessa villkor innehåller villkor som är tillämpliga på användningen av sådana produkter och tjänster. Genom att använda våra tjänster eller genom att slutföra registreringsprocessen för att skaffa och använda ett konto, samtycker du till att vara bunden av detta avtal så länge du fortsätter att vara medlem. Om du inte godkänner detta avtal ska du inte registrera dig på vår webbplats eller på annat sätt gå in på eller använda vår webbplats.

Du får endast använda tjänsten i enlighet med dessa villkor. Du får endast använda Tjänsten om du har befogenhet att ingå ett avtal med FlipBuilder och inte är förhindrad enligt några tillämpliga lagar att göra det. Tjänsterna kan fortsätta att förändras med tiden när vi förfinar och lägger till fler funktioner.

Om du bryter mot något av villkoren i dessa tjänstevillkor upphör automatiskt ditt tillstånd att använda våra tjänster.

1. Användning av tjänsten

1.1 Användning av webbplatsen – Vad FlipBuilder tillhandahåller

Företaget ger dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallbar begränsad licens för att använda Tjänsten och att visa resultaten av sådan Tjänst ("Eget format"). Du samtycker till att inte kopiera eller distribuera innehållet i Tjänsten förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa Villkor. Du samtycker också till att du inte har någon rätt att komma åt, se eller ändra någon källkod eller objektkod för företaget.

Företaget ger dig en begränsad återkallbar licens att publicera en kopia av det proprietära formatet, på din egen personliga webbplats eller på en tredje parts webbplats som följer alla tillämpliga lagar och dessa användarvillkor.

Slutligen förbehåller sig företaget rätten att avbryta Tjänsterna eller att ändra innehållet i Tjänsterna på något sätt och när som helst, med eller utan meddelande till dig, utan ansvar.

1.2 Användning av webbplatsen – dina skyldigheter

Du representerar och samtycker till att:

 • Du kan ingå detta avtal. Du har rätten, auktoriteten och kapaciteten att ingå avtalet som representeras av dessa villkor och att följa alla villkoren i dessa villkor;
 • Tjänsten kräver att alla personer är minst 13 år gamla innan de skapar ett konto. Om du är mellan 13 år och myndig ålder där du bor måste din vårdnadshavare granska och godkänna användarvillkoren. Att skapa ett konto med falsk information är ett brott mot våra villkor.
 • Du kommer att vara bunden av eventuella ytterligare regler eller policyer som publiceras inom eller med avseende på någon applikation ("app"), forum, tävling eller spel som tillhandahålls i tjänsterna;
 • Förutom när det är uttryckligen tillåtet kommer du inte att kopiera, vidaredistribuera, publicera eller på annat sätt utnyttja material från Tjänsterna utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget;
 • All User Created Art är ditt originalverk och ditt bidrag till User Created Art bryter inte mot tredje parts integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter;
 • Eventuella användarbidrag är ditt originalverk och ditt bidrag till användarbidragen bryter inte mot tredje parts integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter;
 • Du samtycker till att betala alla royalties, avgifter och andra belopp med avseende på ditt bidrag till användarskapad konst och användarbidrag;
 • Du har rätt att visa varje föremål av användarskapad konst och användarbidrag som du har släppt genom tjänsterna, inklusive rätten att visa alla upphovsrätter, varumärken, handelsnamn och liknande immateriella rättigheter;
 • Du litar inte på att företaget övervakar eller redigerar tjänsterna;
 • Tjänsterna kan innehålla innehåll som du tycker är stötande och du avstår från alla invändningar du kan ha med avseende på att se sådant innehåll.
 • Du följer alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar och är ensam ansvarig för alla handlingar eller försummelser som sker under ditt användar-ID eller lösenord, inklusive innehållet i materialet du publicerar.

2. Konto 

2.1 Gäst

Du kan surfa på webbplatsen utan att skapa ett konto, enligt dessa villkor. Vi kommer att spela in grundläggande analysinformation för att förbättra vår tjänst, du kan lära dig mer i vår sekretesspolicy.

2.2 Skapa konto 

För att kunna använda tjänstens fullständiga funktioner måste du registrera dig för ett konto eller logga in på tjänsten med hjälp av din tredje parts plattform som vi stödjer ("Integrerad tjänst"). Din användning av ett konto med en integrerad tjänst är föremål för alla villkor, villkor och policyer, inklusive sekretesspolicyer, för den integrerade tjänsten. När du använder tjänsten för att ladda upp, ladda ner eller köpa innehåll eller produkter, tjänster eller information kan du bli ombedd att ange ett lösenord. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator eller enhet, och du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Du samtycker till att informationen du anger vid registrering och vid alla andra tillfällen kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker också till att du kommer att säkerställa att denna information alltid hålls korrekt och uppdaterad. Om du har anledning att tro att ditt konto inte längre är säkert (t.ex. i händelse av förlust, stöld eller obehörigt avslöjande eller användning av ditt konto-ID, lösenord eller något kredit-, betal- eller betalkortsnummer, om tillämpligt), då måste du omedelbart meddela oss. Du är ensam ansvarig för de förluster som FlipBuilder eller andra åsamkas på grund av obehörig användning av ditt tjänstkonto.

Alla FlipBuilder-konton är ej överlåtbara och alla rättigheter till dem upphör vid kontoinnehavarens död. Du kan ändra eller korrigera din kontoinformation när som helst genom att logga in på ditt FlipBuilder-konto.

Utan att det påverkar dina lagstadgade rättigheter, om du glömmer ditt lösenord och på annat sätt inte kan validera ditt konto till FlipBuilder, erkänner och samtycker du till att ditt konto kan vara otillgängligt för dig och att all data som är kopplad till kontot kanske inte går att hämta.

Du kan endast använda Tjänsten till de filer som skapats av FlipBuilders tjänster, som HTML, SWF, ZIP, EXE, APP, "filer", "mobila" mappar eller relaterade filer som du använde i dina skapade blädderböcker, som bilder, ljud, videos osv.

Om du använder tjänsten för att vara värd för andra filer kan vi stoppa, stänga av eller ändra tjänsten när som helst utan föregående meddelande till dig. Vi kan också ta bort allt innehåll från vår tjänst efter eget gottfinnande.

2.3 Kontoavstängning

Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta tjänstekontot när som helst, med eller utan orsak, och med eller utan förvarning. Om olämplig aktivitet upptäcks kommer alla konton hos kunden i fråga att avaktiveras tills en utredning är klar. Till exempel kan vi stänga av eller avsluta din användning om du inte följer dessa villkor, eller använder tjänsterna på något sätt som skulle orsaka oss juridiskt ansvar eller stör andras användning av tjänsterna. Om vi avbryter eller avslutar din användning kommer vi att försöka meddela dig i förväg och hjälpa dig att hämta data, även om det kan finnas vissa fall (till exempel upprepade eller flagranta brott mot dessa villkor, ett domstolsbeslut eller fara för andra användare) där vi kan avbryta omedelbart. Du kommer inte att krediteras för den tid som dina böcker stängdes av. Även om vi hellre vill att du stannar kvar, kan du när som helst sluta använda tjänsterna.

3. Betalning och avgifter

3.1 Betaltjänster

Vissa delar av tjänsten kan ha avgifter kopplade till sig (var och en, en "betald tjänst"). Du kommer att ha möjlighet att granska och acceptera de avgifter som du kommer att debiteras innan du använder en betaltjänst. Vi kan när som helst ändra avgifter för vilken del av tjänsten som helst. Om inget annat anges är alla avgifter angivna i amerikanska dollar. En sådan betaltjänst kan vara den digitala försäljningsfunktionen, som beskrivs ytterligare i avsnittet om digital försäljning nedan.

3.2 Gratis provperiod

Vi kan göra en gratis provperiod tillgänglig för en betaltjänst utan kostnad för dig ("Gratis provperiod"). Du kan behöva ange en betalningsmetod (definierad nedan) för att registrera dig för en gratis provperiod. Den tillämpliga betaltjänsten startar automatiskt och din betalningsmetod kommer att debiteras i enlighet med avsnitt 3.3 i slutet av den kostnadsfria provperioden såvida du inte loggar in på ditt konto och avbryter den betalda tjänsten före slutet av den kostnadsfria provperioden.

3.3 Betalningsinformation

Du är ensam ansvarig för att betala alla avgifter och tillämpliga skatter associerade med tjänsterna i tid med en giltig betalningsmetod. Genom att välja att köpa eller på annat sätt använda en betaltjänst godkänner du FlipBuilder eller dess tredje parts betalningsbehandlare att debitera kreditkortet eller annan betalningsmetod som identifierats av dig ("Betalningsmetod"), som du representerar och garanterar att du är behörig att använda , alla tillämpliga avgifter för den betaltjänsten, inklusive alla tillämpliga skatter. För köp av engångsbetaltjänster (dvs. inte prenumerationer) kommer din betalningsmetod att faktureras för den betaltjänsten det datum då du gör köpet.

3.4 Prenumerationer

För köp av prenumerationer på betaltjänster:
Ditt "Faktureringsdatum för prenumeration" är det datum då du köper din första prenumeration på en betaltjänst. Om du till exempel köper din första prenumeration på en betaltjänst den 10 januari: (1) ditt prenumerationsfaktureringsdatum för din första månadsprenumeration och alla andra månadsprenumerationer du köper är den 10:e varje månad, (2) ditt prenumerationsfaktureringsdatum för din första årliga prenumeration är den 10 januari varje år, och (3) ditt prenumerationsfaktureringsdatum för alla efterföljande köp av årliga prenumerationer kommer att vara den näst närmaste tionde månadskalenderdagen efter ditt inköpsdatum. Din betalningsmetod kommer att debiteras automatiskt på prenumerationens faktureringsdatum alla tillämpliga avgifter för nästa månad eller år, beroende på vad som är tillämpligt. För varje prenumeration på en betaltjänst som du köper efter att ditt faktureringsdatum för prenumeration har fastställts, kommer din betalningsmetod först inte att debiteras ett proportionellt belopp av prenumerationsavgiften under antalet dagar mellan köpdatumet och tillämpligt prenumerationsfaktureringsdatum . Din betalningsmetod kommer fortfarande att debiteras för hela den periodiska prenumerationsavgiften för nästa månad eller år, beroende på vad som är tillämpligt, på varje prenumerationsfaktureringsdatum.

Du samtycker till att våra tredje parts betalningsbehandlare ska tillåtas att debitera ditt kreditkort varje månad innan du tillhandahåller Tjänsten om du väljer det månatliga betalningssättet. Tjänsten kan avbrytas på konton som är 10 dagar efter förfallodagen. Konton som inte kan samlas in av våra tredje parts betalningsbehandlare kan lämnas över till en extern inkassobyrå för insamling.

3.5 Uppsägning av prenumerationer

För varje prenumeration på en betaltjänst kommer den prenumerationen att fortsätta såvida inte och tills du säger upp din prenumeration eller vi säger upp den. Du måste säga upp din prenumeration innan den förnyas för att undvika fakturering av nästa periods (dvs. månads eller års) prenumerationsavgifter till din Betalningsmetod. Vi kommer att fakturera den periodiska prenumerationsavgiften till den betalningsmetod du tillhandahåller oss under registreringen (eller till en annan betalningsmetod om du ändrar din kontoinformation).

Varning: uppsägning av prenumeration kan påverka din läsupplevelse av innehåll, inklusive men inte begränsat till åtkomst nekad, radering, reklamannonser och andra konsekvenser som vi kan ändra från tid till annan för att hålla vår tjänst igång mer hälsosam och ditt intresse för god tro.

3.6 Tredje part och avgiftsuppbörd

Du bekräftar och samtycker till att alla kreditkorts- och relaterad fakturerings- och betalningsinformation som du tillhandahåller till FlipBuilder kan delas av FlipBuilder med företag som arbetar på FlipBuilder:s vägnar, såsom betalningsprocessorer eller kreditbyråer, enbart i syfte att kontrollera krediter, utföra betalningar till FlipBuilder och servar ditt konto. Villkoren för din betalning kommer att baseras på din valda betalningsmetod och kan bestämmas av avtal mellan dig och den finansiella institutionen som tillhandahåller sådan betalningsmetod. För vissa betalningsmetoder kan emittenten av din betalningsmetod debitera dig en utländsk transaktionsavgift eller relaterade avgifter. Kontakta din bank- och kreditkortsutgivare för mer information. Om din betalningsmetod för någon betaltjänst misslyckas eller om ditt konto är förfallit, (i) samtycker du till att betala alla belopp som ska betalas på ditt FlipBuilder-konto på begäran, (ii) FlipBuilder kan ta ut avgifter som är skyldiga med hjälp av andra inkassomekanismer (detta inkluderar debitering av andra betalningsmetoder som finns hos oss) och (iii) FlipBuilder förbehåller sig rätten att antingen stänga av eller avsluta din åtkomst till en eller flera FlipBuilder-tjänster eller ditt konto hos FlipBuilder. Vid en sådan uppsägning förblir du skyldig att betala alla utestående avgifter och avgifter relaterade till ditt konto och din användning av FlipBuilder-tjänsten före uppsägning.

3.7 Skatter

Du är ansvarig för att betala eventuella statliga skatter som läggs på din användning av FlipBuilder-tjänsterna, inklusive försäljnings-, användnings- eller mervärdesskatter. På begäran kommer du omedelbart att tillhandahålla FlipBuilder tillämpliga kvitton eller certifikat avseende sådana överföringar så snart som rimligen är praktiskt möjligt. I den mån FlipBuilder är skyldigt att samla in sådana skatter, kommer företaget att debitera din betalningsmetod eller på annat sätt lägga till den tillämpliga på ditt faktureringskonto.

4. Användarbidrag

4.1 Förpubliceringstillgångar

Genom att ladda upp tillgångar för förpublicering till våra webbplatser ger du härmed FlipBuilder en världsomspännande, icke-exklusiv, överlåtbar, överlåtbar, fullt betald, royaltyfri, licens att vara värd för, lagra, överföra, visa, framföra, reproducera och distribuera dina förpubliceringstillgångar på FlipBuilder-tjänsten enbart för att göra det möjligt för dig och andra användare som specificeras av dig att arbeta med dessa förpubliceringstillgångar på det sätt du valt. Du kan bjuda in icke-användare att samarbeta med tillgångar för förpublicering, men för att få tillgång till tillgångar för förpublicering på tjänsten måste varje individ acceptera dessa villkor.

4.2 Publicerat innehåll

Genom att ladda upp publicerat innehåll till FlipBuilder ger du härmed FlipBuilder en världsomspännande, icke-exklusiv, överlåtbar, överlåtbar, fullt betald, royaltyfri, licens att vara värd för, överföra, visa, framföra, reproducera, distribuera och på annat sätt använda ditt publicerade innehåll, i alla medieformer eller format, och via alla mediekanaler, nu kända eller hädanefter utformade, inklusive utan begränsning, RSS-flöden, inbäddningsbar funktionalitet och syndikeringsarrangemang för att distribuera, marknadsföra eller marknadsföra ditt publicerade innehåll genom tjänsten . Denna licens inkluderar till exempel rätten för FlipBuilder att engagera en partner för att distribuera publicerat innehåll, oavsett om partnern identifierar FlipBuilder som en partner eller inte, till sådan partners kundbas på gratis eller betald basis. Denna licens inkluderar också rätten för FlipBuilder att konvertera ditt publicerade innehåll till FlipBuilders proprietära format, eller sådana andra filformat som kan användas av FlipBuilder, och att visa och göra ditt publicerade innehåll tillgängligt, helt eller delvis (inklusive utdrag), på tjänsten i samband med annat publicerat innehåll, innehåll eller reklam. Med förbehåll för licenstilldelningen till andra användare nedan, upphör den licens som du beviljat FlipBuilder i detta stycke för ett specifikt publicerat innehåll när du tar bort eller raderar sådant publicerat innehåll från tjänsten.

4.3 Framställningar

Du är ensam ansvarig för alla dina användarbidrag och du erkänner och bekräftar härmed att FlipBuilder-tjänsten bara ger dig möjligheten att samarbeta och göra dina användarbilagor tillgängliga. Följaktligen är du ensam ansvarig för alla dina användarbidrag och konsekvenserna av att ladda upp dem. Genom att ladda upp dina användarbidrag bekräftar, representerar och garanterar du att: (1) du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena och tillstånden att använda och auktorisera FlipBuilder och FlipBuilders användare att använda och distribuera dina användarbidrag som är nödvändiga för att utöva de licenser som du beviljat i detta avsnitt och på det sätt som avses i FlipBuilder och dessa villkor; (2) dina användarbidrag inte: (i) gör intrång, kränker eller förskingrar någon tredje parts rättighet, inklusive upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet, moralisk rätt, integritetsrätt, rätt till publicitet eller någon annan annan immateriell egendom eller äganderätt eller (ii) förtal, förtal, förtal eller intrång i rätten till integritet, publicitet eller andra äganderätter för någon annan person; och (ii) dina användarbidrag inte innehåller några virus, adware, spionprogram, maskar eller annan skadlig kod eller något innehåll eller fil som tillhandahåller en metod för att komma åt innehåll som kan göra intrång utanför Tjänsterna. Överträdare av dessa tredje parts rättigheter kan bli föremål för straffrättsligt och civilrättsligt ansvar. Vi förbehåller oss alla rättigheter och gottgörelser mot alla användare som bryter mot dessa villkor.

4.4 Borttagning av användarbidrag

Även om FlipBuilder inte har någon skyldighet att ta bort, skärma, redigera eller övervaka något publicerat innehåll, förbehåller sig FlipBuilder rätten, och har absolut diskretion, att ta bort, skärma, redigera eller inaktivera användarbidrag när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande. Dessutom, även om FlipBuilder inte har någon skyldighet att ta bort, skärma, redigera eller övervaka några förpubliceringstillgångar, förbehåller sig FlipBuilder rätten, och har absolut diskretion, att ta bort, granska, redigera eller inaktivera någon förpubliceringstillgång när som helst och av någon anledning.

4.5 Ingen rekommendation

Vidare förstår du att när du använder tjänsten kommer du att exponeras för publicerat innehåll från en mängd olika källor, och att FlipBuilder inte är ansvarig för riktigheten, innehållet, användbarheten eller immateriella rättigheter för eller relaterat till sådant publicerat innehåll. Du förstår och erkänner vidare att du kan exponeras för publicerat innehåll som är felaktigt, stötande, oanständigt eller stötande, och du samtycker till att avsäga dig, och härmed avsäga dig, alla lagliga eller skäliga rättigheter eller gottgörelser du har eller kan ha mot FlipBuilder med respekt därtill. FlipBuilder stöder inte några användarbidrag eller några åsikter, rekommendationer eller råd som uttrycks i något användarbidrag, och FlipBuilder frånsäger sig uttryckligen allt ansvar i samband med användarbidrag. Om en användare eller en innehållsägare meddelas om ett användarbidrag som påstås inte överensstämma med dessa villkor, kan FlipBuilder undersöka anklagelsen och efter eget gottfinnande avgöra om användarbidraget ska tas bort, vilket det förbehåller sig rätten till i enlighet med dessa Villkor. För tydlighetens skull tillåter inte FlipBuilder aktiviteter som gör intrång i upphovsrätten på tjänsterna.

4.6 Remisspartners

Som en del av tjänsterna kan vi tillåta dig att tillåta vissa tredje parter, såsom tryckerier som har avtalat med FlipBuilder (var och en, en "Referral Partner") att ladda upp användarbidrag för din räkning. Om en hänvisningspartner hänvisar dig till FlipBuilder, och du vill tillåta sådan hänvisningspartner att ladda upp dina användarbidrag, måste du, förutom att godkänna dessa villkor, anmäla dig och godkänna ytterligare villkor (via en separat inloggning process) för att tillåta FlipBuilder att tillhandahålla sådan hänvisningspartner viss information som kan innefatta men inte begränsas till din API-uppladdningsnyckel, ditt kund-ID och annan relevant information. Utan att begränsa någon annan bestämmelse i dessa villkor förstår och samtycker du till att FlipBuilder inte ska ha något ansvar för innehållet eller kvaliteten på användarbidrag som tillhandahålls av en hänvisningspartner. Du måste ge FlipBuilder minst trettio (30) dagars skriftligt meddelande i förväg om du vill ta bort en hänvisningspartner från ditt konto.

4.7 Förbjudet innehåll

 • Användare, inklusive betaltjänstanvändare, som laddar upp, lägger upp eller överför förbjudet innehåll, leder till att tjänsten avslutas utan föregående meddelande. Du samtycker till att inte ladda upp, lägga upp eller överföra följande innehåll:
  Vuxet innehåll – Du är förbjuden att lagra eller publicera vuxet innehåll, eller länkar till vuxet innehåll, genom tjänsterna. Allt material av pornografisk karaktär anses vara vuxet innehåll. Bildgallerier online vars primära syfte är offentlig visning av konst eller konstnärliga medier anses inte vara barnförbjudet innehåll.
 • Stötande innehåll – Intolerant, ärekränkande, förföljelse, övergrepp, trakasserier, inbjudningar att slåss, hot eller någon form av kommunikation som vi efter eget gottfinnande beslutar som olämplig kommer att leda till att tjänsten avslutas utan föregående meddelande.
 • IMMATERIELLA BESTÄMMELSER – Du är förbjuden att lagra eller publicera innehåll eller länkar till innehåll som gör intrång eller på annat sätt kränker tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. varumärkes-, patent- eller upphovsrättsintrång).
 • Våldsinnehåll – Du är förbjuden att ladda upp, lägga upp eller på annat sätt överföra material som utgör ett direkt hot om våld mot någon person eller grupp av människor;
 • Hatinnehåll – Du är förbjuden att ladda upp, lägga upp eller på annat sätt överföra material som främjar hat mot grupper baserat på ras eller etniskt ursprung, religion, funktionshinder, kön, ålder och sexuell läggning/könsidentitet;
 • Skräppostinnehåll – Du är förbjuden att ladda upp, lägga upp eller på annat sätt överföra material som är markerat som "Användargenererad skräppost" av Google.
 • Vilseledande och icke-godtrosinnehåll – Du är förbjuden att ladda upp, lägga upp eller på annat sätt överföra material som utför något vilseledande och icke-godtroende beteende som vi, efter eget gottfinnande, anser vara olämpligt.
 • Obehörig personlig identisk information. Du är förbjuden att ladda upp obehörig personligt identifierbar information (PII), inklusive, men inte begränsat till, obehöriga personliga bilder, kontakter, adresser, e-postmeddelanden, telefonnummer och konton i sociala medier.

5. Förbjudet beteende

Du samtycker till att inte begå någon handling av följande förbjudna beteende:

 • använda tjänsten för något annat syfte än att sprida eller ta emot original eller lämpligt licensierat innehåll och för att få tillgång till tjänsten eftersom sådana tjänster erbjuds av FlipBuilder;
 • radera upphovsrätts- eller andra äganderättsmärkningar på tjänsterna eller andra användares användarbidrag;
 • lämna oönskade erbjudanden, annonser, förslag eller skicka skräppost eller skräppost till andra användare av tjänsterna. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, oönskad reklam, reklammaterial eller annat värvningsmaterial, massutskick av kommersiell reklam, kedjebrev, informationsmeddelanden, förfrågningar om välgörenhet och framställningar om underskrifter;
 • use the Service in violation of any local, state, national, or international law, including, without limitation, laws governing intellectual property and other proprietary rights, and data protection and privacy or post, upload, or distribute any defamatory, libelous, or inaccurate User Submissions, or National Security,  or other content;
 • förtala, trakassera, missbruka, hota eller lura användare av tjänsterna, eller publicera, ladda upp eller distribuera något innehåll som är olagligt eller på annat sätt olämpligt, eller samla in, eller försöka samla in, personlig information om användare eller tredje part utan deras medgivande, eller använda innehållet på tjänsterna för kommersiellt bruk, under förutsättning att innehållet som är tillgängligt på tjänsterna endast är för personligt, icke-kommersiellt bruk;
 • hyra ut, leasa, låna ut, sälja, sälja vidare, underlicensiera, distribuera eller på annat sätt överföra de licenser som beviljats i dessa villkor eller något material (enligt definitionen nedan);
 • utge sig för att vara någon person eller enhet, falskeligen hävda en anknytning till någon person eller enhet, eller komma åt andras konton för tjänster utan tillstånd, förfalska en annan persons digitala signatur, felaktigt framställa källan, identiteten eller innehållet i information som överförs via tjänsterna, eller utföra annan liknande bedräglig aktivitet;
 • hacka, ta bort, kringgå, inaktivera, skada eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i tjänsterna eller användarbidrag, funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll som är tillgängligt via tjänsterna eller funktioner som upprätthåller begränsningar för användningen av Tjänster eller användarbidrag, eller avsiktligt störa eller skada driften av Tjänsterna eller någon användares åtnjutande av dem, på något sätt, inklusive uppladdning eller på annat sätt spridning av virus, adware, spionprogram, maskar eller annan skadlig kod;
 • bakåtkonstruera, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden för tjänsterna eller någon del därav, utom och endast i den mån sådan aktivitet uttryckligen är tillåten enligt tillämplig lag, trots denna begränsning;
 • modifiera, anpassa, översätta eller skapa härledda verk baserat på tjänsterna eller någon del därav, utom och endast i den utsträckning som sådan aktivitet uttryckligen tillåts av dessa villkor eller tillämplig lag trots denna begränsning; eller
 • ta bort, dölja, blockera, dölja eller på annat sätt ändra visningen av någon reklam (eller delar eller aspekter därav), FlipBuilder varumärkeselement, inklusive logotyper, varumärken, tjänstemärken eller annat material som visas av FlipBuilder i samband med tjänsterna på något sätt , oavsett din användning av Tjänsternas inbäddningsfunktioner för att visa auktoriserat innehåll på din eller andra tredje parts webbplatser.
 • skada minderåriga på något sätt;
 • samla in eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras medgivande;
 • skapa en falsk identitet eller förfalskad e-postadress eller rubrik, eller på annat sätt försöka vilseleda andra när det gäller avsändarens identitet eller meddelandets ursprung;
 • bryter mot någon amerikansk lag angående överföring av teknisk data eller programvara som exporteras från USA via tjänsten;
 • violate any Hong Kong law regarding national security;
 • störa en annan användares användning och åtnjutande av tjänsten.

6. Sekretess; Samtycke till elektronisk kommunikation

6.1 Sekretesspolicy

Din integritet är viktig för oss. FlipBuilder:s sekretesspolicy införlivas härmed i dessa villkor genom hänvisning. Vänligen läs integritetspolicyn noggrant för information om FlipBuilder:s insamling, användning och avslöjande av din personliga information. Om du inte godkänner integritetspolicyn ska du inte registrera dig på vår webbplats eller på annat sätt gå in på eller använda vår webbplats

6.2 Nyhetsbrev

När du registrerar dig för ett FlipBuilder Service-konto har du automatiskt valt att ta emot e-postmeddelanden från oss, vilket kan inkludera nyhetsbrev för programuppdateringar, meddelanden och marknadsföringsmeddelanden om vår programvara och andra erbjudanden från tredje part. Du kan välja bort e-postmeddelanden när som helst genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet eller genom att ändra inställningarna för "Meddelande" från menyn "Inställningar" i ditt Tjänstekonto. Du samtycker till att alla meddelanden, avtal, avslöjanden eller annan kommunikation som vi skickar till dig elektroniskt kommer att uppfylla alla juridiska kommunikationskrav, inklusive att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

6.3 Diskussionsgrupp

Tjänsten kan bjuda in dig att chatta eller delta i onlineforum, anslagstavlor eller bloggar och annan funktionalitet. Vi kan ge dig möjlighet att skapa, skicka in, posta, visa, överföra, framföra, publicera, distribuera eller sända innehåll från användarna till företaget och/eller till eller via tjänsten, inklusive, utan begränsning, text, skrifter, fotografier , grafik, kommentarer, förslag eller personligt identifierbar information eller annat material (sammantaget "Användarinnehåll"). Allt material som du överför till företaget eller på annat sätt via tjänsten kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt. Alla kommentarer, feedback, förslag, idéer, foruminlägg och andra bidrag ("Idéer") som avslöjas, skickas in eller erbjuds till företaget i samband med användningen av tjänsten eller på annat sätt och alla chattar, bloggar, anslagstavlor, onlineforum, text, e-post eller annan kommunikation med företaget ("Användar-e-postmeddelanden") ska vara företagets exklusiva egendom. Du samtycker till att företaget får använda, sälja, exploatera och avslöja idéerna och/eller användarnas e-postmeddelanden på vilket sätt som helst, utan begränsningar och utan kompensation till dig, om inte annat är förbjudet enligt lag. Till exempel kan vi använda användarinnehåll på ett antal olika sätt, inklusive att visa det på Internet, formatera om det, införliva det i andra verk, skapa härledda verk från det, marknadsföra det, distribuera det och låta andra göra detsamma i samband med sina egna webbplatser och medieplattformar.

Vi kontrollerar inte kommunikation, information eller filer som levereras till diskussionsgrupper på FlipBuilder och på andra plattformar. Du förstår och samtycker till att vi inte har någon skyldighet att övervaka webbplatsen eller användningen av dess tjänst. Vi kan övervaka eller granska vissa områden på webbplatsen där du sänder eller postar material som kan behövas för underhåll och underhåll. Genom att överföra all offentlig kommunikation till vår webbplats ger du oss en oåterkallelig, icke-exklusiv, världsomspännande, evig, obegränsad, royaltyfri licens (med rätt till underlicens) att använda, återanvända, reproducera, distribuera, översätta, publicera , offentligt visa, offentligt framföra, modifiera, anpassa, ändra, redigera, skapa härledda verk från, införliva i en eller flera samlingar och reproducera och distribuera sådana sammanställningar, och på annat sätt utnyttja sådan kommunikation, i alla medier som nu är kända eller senare utvecklade. Du garanterar att du har rätt att ge oss dessa rättigheter. Du bekräftar och samtycker också till att all kommunikation som görs till eller med hjälp av något forum på webbplatsen är offentlig. Du erkänner och samtycker till att du inte har några förväntningar på integritet i någon offentlig kommunikation, och att ingen konfidentiell, förtroendemässig, kontraktuellt underförstådd eller annan relation skapas mellan dig och oss genom att du överför en offentlig kommunikation till FlipBuilder. Dessutom är företaget inte på något sätt ansvarigt för noggrannheten, integriteten, fullständigheten, kvaliteten, lagligheten, användbarheten, säkerheten och IP-rättigheterna för några foruminlägg, kommentarer, betyg eller komplimanger från en användare om andra användare eller grupper av användare, och har inget ansvar att erbjuda andra användare en likvärdig möjlighet att svara.

VI FRÅSÄR SIG ALLT ANSVAR RELATERAT TILL INNEHÅLLET I SÅDANT MATERIAL, OAVSETT SOM UPPSTÅR UNDER UPPHOVSRÄTT, ÄRSKEL, SEKRETESS, OBSCENSITET ELLER ANNAT SÄTT. DU BEKRÄFTAR ATT DET ÄR VÅR POLICY ATT SAMARBETA MED BOLAGSSTYRNINGAR SOM UTFÖR OLAGLIGA ELLER OLÄMPLIGA AKTIVITETER RELATIONER TILL WEBBPLATSERNA ELLER DENNA TJÄNST OCH ATT VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTT TILL ANVÄNDNING, RESERVERING VID ALLA TIDIGARE, RESERVERINGAR. DELVIS, SOM EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE, ÄR MOTTAGANDE ELLER BROTTAR DESSA VILLKOR.

7. Friskrivning från garantier

FlipBuilder frånsäger sig alla garantier, lagstadgade, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång i äganderätt. Inga råd eller information, vare sig muntlig eller skriftlig, som du fått från FlipBuilder eller genom FlipBuilder-tjänsten kommer att skapa någon garanti som inte uttryckligen anges här. Du bekräftar uttryckligen att denna ansvarsfriskrivning inkluderar FlipBuilder:s tjänstemän, direktörer, anställda, aktieägare, agenter, licensgivare och underleverantörer. Du samtycker uttryckligen till att användningen av tjänsten sker på egen risk.

Tjänsterna och all data, information, användarbidrag, länkade webbplatser, produkter, tjänster eller applikationer som görs tillgängliga i samband med eller genom Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt", "med alla fel" och utan garantier eller representationer av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. FlipBuilder, dess licensgivare, affiliates och partners garanterar inte att data, användarbidrag eller andra produkter, tjänster eller applikationer som erbjuds på eller genom Tjänsten eller länkade webbplatser kommer att vara oavbrutna eller fria från fel, virus eller annat skadligt komponenter och garanterar inte att något av det föregående kommer att korrigeras. FlipBuilder, dess licensgivare, affiliates och partners garanterar eller gör inga utfästelser angående användningen eller resultatet av användningen av tjänsten eller länkade webbplatser när det gäller korrekthet, noggrannhet, tillförlitlighet eller på annat sätt.

Du förstår och samtycker till att du använder, får åtkomst till, laddar ner eller på annat sätt erhåller information, material eller data via tjänsten eller länkade webbplatser efter eget gottfinnande och risk och att du kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skador på din egendom (inklusive din egendom). datorsystem) eller förlust av data som är ett resultat av nedladdning eller användning av sådant material eller data.

De varumärkesmärkta blädderblocksexemplen som visas på hemsidan, fallstudiesidorna eller andra platser på den här webbplatsen är gjorda av FlipBuilder-programvaran, och dessa exempel representerar inte åsikterna från dessa varumärken. Alla varumärken, varumärkesnamn eller logotyper som nämns eller används på denna webbplats tillhör sina respektive ägare.

8. Ändringar

Vi kan komma att revidera dessa villkor då och då och den senaste versionen kommer alltid att publiceras på vår webbplats. Om en revidering, efter vårt eget gottfinnande, är väsentlig kommer vi att meddela dig (till exempel via e-post till den e-postadress som är kopplad till ditt konto). Andra ändringar kan läggas upp på vår villkorssida, så kontrollera dessa sidor regelbundet. Genom att fortsätta att komma åt eller använda tjänsterna efter att ändringarna träder i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsterna.

9. Återbetalningspolicy

För beställning av mjukvarulicenser erbjuder vi en återbetalningspolicy på 30 eller 60 dagar baserat på olika leverantörer av e-handelslösningar, som representerar oss för att samla in betalningen och fullgöra beställningen.

För värdtjänster erbjuder vi alltid en gratis provversion av värdtjänsterna som kan användas för att testa funktionaliteten och bedöma värdet av vår produkt. Det är därför vi i allmänhet inte erbjuder återbetalningar för värdtjänster. Eventuella avgifter som debiteras ditt värdkonto är ej återbetalningsbara förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Om du eller vi säger upp din prenumeration har du inte rätt till återbetalning av eventuella prenumerationsavgifter som redan debiterats för en prenumerationsperiod som redan har börjat. Du samtycker till att skicka in alla tvister angående debitering på ditt konto skriftligen till oss inom trettio (30) dagar efter debiteringen, annars kommer den tvisten att avstås och debiteringen är slutgiltig och kan inte angripas. Återbetalningar (om några) som görs till följd av en tvist är efter företagets gottfinnande.

10. DMCA

Du får inte publicera, modifiera, distribuera eller på något sätt reproducera något upphovsrättsskyddat material, varumärken eller annan äganderättslig information som tillhör andra utan att ha erhållit skriftligt medgivande i förväg från ägaren av sådana äganderätter. Det är vår policy att svara på tydliga meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång som följer Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Dessutom kommer vi utan förvarning omedelbart att avsluta kontona för de som av oss bedömts vara upprepade intrång.

Om du är upphovsrättsinnehavare och du tror att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, eller om dina immateriella rättigheter på annat sätt har kränkts, vänligen följ vår DMCA-policy.

11. Ersättning

Du samtycker till att hålla oss, våra tjänstemän, dotterbolag, dotterbolag, efterträdare, överlåtare, direktörer, tjänstemän, agenter, tjänsteleverantörer, leverantörer och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader, gjorda av någon tredje part på grund av eller härrör från material som du skickar in, publicerar eller gör tillgängligt via tjänsten, din användning av tjänsten, ditt brott mot villkoren, ditt brott mot någon av utfästelserna och garantierna i dessa villkor, eller ditt brott mot någon rättigheter för en annan person eller enhet.

Om du använder tjänsterna på uppdrag av ett företag, företag eller annan enhet, eller om du använder tjänsten i kommersiella syften, kommer du och enheten att hålla företaget oskadligt och hålla företaget skadeslöst från alla processer, anspråk eller åtgärder som härrör från eller relaterade till till användningen av tjänsten eller brott mot dessa villkor, inklusive eventuella ansvar eller kostnader som härrör från anspråk (inklusive anspråk på vårdslöshet), förluster, skadestånd, processer, domar, rättegångskostnader och advokatarvoden.

12. Ansvarsbegränsning

Vi är under inga omständigheter ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller exemplariska skador (även om vi har informerats om möjligheten till sådana skador), som härrör från någon aspekt av din användning av webbplatserna eller tjänsten, oavsett om skador uppstår från användning eller missbruk av webbplatsen eller tjänsten, från oförmåga att använda webbplatserna eller tjänsten, eller avbrott, avstängning, ändring, ändring eller uppsägning av webbplatserna eller tjänsten. Sådan begränsning ska också gälla med avseende på skador som uppstår på grund av andra tjänster eller produkter som tagits emot via eller annonseras i samband med vår webbplats eller tjänsten eller eventuella länkar på webbplatsen, såväl som på grund av all information eller rådgivning som tagits emot via eller annonseras. i samband med sajterna eller tjänsten eller eventuella länkar på sajterna. Dessa begränsningar ska gälla i den utsträckning som lagen tillåter. I vissa jurisdiktioner är ansvarsbegränsningar inte tillåtna och vissa av de föregående begränsningarna kanske inte gäller dig.

13. Särskilda villkor för Apple

Om du laddar ner programvara från Apple, Inc.s App Store, bekräftar och samtycker du till att: (a) om någon tredje part hävdar att ditt ägande eller användning av programvaran gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter, är Apple inte ansvarigt för utredning, försvar, förlikning eller avskrivning av sådana anspråk på immateriell egendomsintrång; (b) Apple har inget ansvar för att ta upp några anspråk relaterade till programvaran, inklusive: (i) produktansvarskrav; (ii) underhåll och support. (iii) alla påståenden om att programvaran inte överensstämmer med tillämpliga juridiska eller regulatoriska krav; och (iv) alla anspråk som uppstår under konsumentskydd eller liknande lagstiftning; och (c) Apple och dess dotterbolag är avsedda tredje parts förmånstagare av dessa villkor, och när du godkänner dessa villkor kommer Apple och dess dotterbolag att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att genomdriva dessa villkor mot du.

14. Immateriella rättigheter 

14.1 Dina rättigheter

Du behåller full äganderätt till ditt innehåll ("Användarinnehåll"). Med "Användarinnehåll" förstår vi både det du laddar upp på FlipBuilder ("Användarbidrag") och det innehåll du genererade/publicerade på FlipBuilder ("User Created Art"). FlipBuilder gör INTE anspråk på NÅGON äganderätt till text, filer, bilder, foton, videor, ljud, musikverk, författarskap eller något annat material ("Användarinnehåll") som du publicerar på vår plattform. Vi behöver dock att du ger oss vissa rättigheter i "Användarinnehåll", så att vi kan införliva sådant "Användarinnehåll" i våra tjänster. Utan sådana rättigheter kan vi bryta mot upphovsrätt och andra lagar genom att lagra, lägga upp, säkerhetskopiera och tillåta nedladdning av användarinnehåll på eller genom FlipBuilder. Genom att visa eller publicera något innehåll på eller genom tjänsterna ger du härmed FlipBuilder en icke-exklusiv, helt betald och royaltyfri, världsomspännande, begränsad licens att använda, modifiera, ta bort från, lägga till, offentligt utföra, offentligt visa, reproducera och översätta sådant innehåll, inklusive utan begränsning distribuera delar av eller hela webbplatsen i alla medieformat genom alla mediekanaler, förutom innehåll som inte delas offentligt ("privat") som inte kommer att distribueras utanför Tjänsterna.

14.2 Upphovsrätt

Materialet som finns på webbplatsen är skyddat av USA och andra upphovsrättslagar, förutom verk av USA:s regering enligt 1 USC Section 105. Valet, arrangemanget och presentationen av allt material (inklusive information som är allmän egendom), och den övergripande designen av webbplatsen är copyright. Tillstånd ges att se och skriva ut material från webbplatserna i icke-kommersiellt syfte att visa, läsa och behålla för referens. All annan kopiering, distribution, vidaresändning eller modifiering av information eller material på denna webbplats, oavsett om det är elektroniskt eller i pappersform, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från FlipBuilder Software Co., Ltd. är strängt förbjudet.

14.3 FlipBuilder:s rättigheter

Allt material som finns på tjänsterna är upphovsrättsskyddat av Wonder Idea Technology Ltd. och skyddat i den maximala omfattning som tillåts av upphovsrättslagar och internationella fördrag. Ingen person är behörig att använda, kopiera eller distribuera någon del av FlipBuilder inklusive relaterad grafik.

FlipBuilder.com är ett varumärke/tjänstmärke som identifierar FlipBuilder och de tjänster som tillhandahålls av den. Sådana märken får inte under några omständigheter användas utan föregående skriftligt tillstånd från Wonder Idea Technology Ltd.

Du förvärvar inga äganderätter genom att använda tjänsten, ladda ner material från eller ladda upp material till tjänsten eller genom att köpa virtuella varor eller virtuell valuta. Vidare samtycker du till att inte kopiera, vidaredistribuera, publicera eller på annat sätt utnyttja material från Tjänsten, förutom vad som uttryckligen tillåts häri, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget.

15. Uppsägning; Kränkningar

Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor, samtycker du till att FlipBuilder, efter eget gottfinnande och utan påföljd, kan avsluta eller stänga av alla konton som är värd för, eller din användning av, tjänsten och ta bort och kassera hela eller delar av ditt konto , Användarprofil och varje Användarbidrag, oavsett anledning när som helst. Vi kan också efter eget gottfinnande och när som helst sluta tillhandahålla åtkomst till tjänsterna, eller någon del därav, med eller utan förvarning. Du samtycker till att varje uppsägning av din åtkomst till Tjänsterna eller något konto du kan ha eller delar därav kan genomföras utan föregående meddelande utom när annat uttryckligen anges i dessa Villkor, och du samtycker till att FlipBuilder inte kommer att vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för sådan uppsägning, inklusive förlust av dina användarbidrag. Alla misstänkta bedrägliga, kränkande eller olagliga aktiviteter kan hänvisas till lämpliga brottsbekämpande myndigheter. Dessa rättsmedel är utöver alla andra rättsmedel FlipBuilder kan ha enligt lag eller i eget kapital. Vid uppsägning av någon anledning samtycker du till att omedelbart sluta använda tjänsterna, all medföljande dokumentation och allt annat tillhörande material. Din enda gottgörelse med avseende på missnöje med: (i) Tjänsterna; (ii) alla villkor i dessa villkor; (iii) någon policy eller praxis enligt FlipBuilder vid driften av tjänsterna; eller (iv) allt innehåll eller information som överförs genom tjänsterna, är att avsluta dessa villkor och ditt konto.

Du kan avbryta en betaltjänst när som helst genom att navigera till dina kontoinställningar i Tjänsterna och välja alternativet att avbryta den betaltjänsten. Oanvända avgifter är ej återbetalningsbara och FlipBuilder förbehåller sig rätten att debitera dig prenumerationsavgifter till och med slutet av den prenumerationsperiod som du valt. Om vi tar ut avgifter för hela prenumerationsperioden kommer du att fortsätta att ha tillgång till den avbrutna betaltjänsten under slutet av din prenumerationsperiod, och dessa villkor kommer att fortsätta att gälla för din användning av den betaltjänsten.

Du kan avsluta ditt tjänstkonto och dessa villkor när som helst genom att navigera till dina kontoinställningar i tjänsterna och välja alternativet att avsluta ditt konto. Om FlipBuilder säger upp ditt konto på grund av ditt brott mot dessa villkor, förbehåller vi oss rätten att debitera dig avgifter till och med slutet av din prenumerationsperiod för alla betaltjänster som du köpt före uppsägningen. Om vi avslutar din användning av någon del av eller alla tjänsterna innan din prenumerationsperiod slutförts (förutom om sådan uppsägning är ett resultat av ditt brott mot dessa villkor, i vilket fall vi kan avsluta utan ansvar enligt beskrivningen i stycket ovan ), din enda gottgörelse är en proportionell återbetalning av köpeskillingen som betalats för en avslutad betaltjänst.

16. Övrigt

Du är ensam ansvarig för ditt beteende, innehållet i dina filer och mappar. Till exempel är det ditt ansvar att se till att du har de rättigheter eller tillstånd som behövs för att följa dessa villkor.

Vi kan välja att granska offentligt innehåll för att följa våra riktlinjer för communityn, men du bekräftar att företaget inte har någon skyldighet att övervaka någon information om tjänsten. Vi är inte ansvariga för riktigheten, fullständigheten, lämpligheten eller lagligheten av filer, användarinlägg eller annan information som du kan komma åt med hjälp av tjänsten.

Filer och annat innehåll i tjänsten kan skyddas av andras immateriella rättigheter. Vänligen kopiera, ladda upp eller ladda inte ner filer om du inte har rätt att göra det. Du, inte FlipBuilder, kommer att vara fullt ansvarig och ansvarig för vad du kopierar, laddar upp, laddar ner eller på annat sätt använder när du använder tjänsten. Du får inte ladda upp spionprogram eller annan skadlig programvara till tjänsten.

Du, och inte FlipBuilder, är ansvarig för att underhålla och skydda alla dina saker. FlipBuilder kommer inte att hållas ansvarigt för någon förlust eller korruption av dina grejer, eller för några kostnader eller utgifter i samband med säkerhetskopiering eller återställning av dina grejer.

16.1 Innehåll indexerat av sökmotorer

Allt bokinnehåll du laddar upp kommer som standard att indexeras av sökmotorer. Om ditt innehåll är inaktiverat eller raderat kan sökmotorer fortfarande inkludera det som ett sökresultat. Du samtycker till att företaget inte kan kontrollera hur sökmotorer visar sina egna sökresultat.

16.2 Upphovsrätt

Allt innehåll som tillhandahålls inom eller via denna tjänst är skyddat av amerikanska och internationella upphovsrättslagar, patentlagar, varumärkesföreskrifter och lagar, och olika immateriella lagar och internationella fördrag och avtal. Ingen immateriell egendom av något slag som finns på eller via denna webbplats får kopieras, publiceras, reverse engineering, dekompileras, utbytas, handlas eller sändas på något sätt utan skriftligt tillstånd från innehållsägaren.

17. Digital försäljning

17.1 SÄLJARVILLKOR

Företaget tillåter förlag att sälja publikationer via vår plattform genom tjänsten Digital Sales.

Utgivare som använder vår plattform för att sälja sitt innehåll samtycker till att vara bundna av alla policyer som ingår i dessa användarvillkor. Om utgivaren är en organisation, representerar och garanterar den enskilda person som accepterar dessa användarvillkor för enheten att han eller hon har rätt att ingå detta avtal som en auktoriserad representant för utgivaren och därmed binder han eller hon utgivaren till villkoren i detta avtal.

Det digitala försäljningsprogrammet kan komma att ändras med tiden och användarvillkoren kommer att ändras i enlighet med detta. Vi förbehåller oss rätten att ändra användarvillkoren när som helst och meddela dig om ändringarna genom att publicera nya villkor med ett revideringsdatum eller genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som sedan registrerades för ditt utgivarkonto.

Du måste ha ett aktivt, bekräftat FlipBuilder-konto för att börja sälja via vår tjänst. Du måste också vara minst 13 år eller myndig i din jurisdiktion och kunna bilda ett juridiskt bindande avtal.

Du måste se till att all information du tillhandahåller för det digitala försäljningsprogrammet, såsom ditt namn, e-post, är korrekt. Du måste också hålla dessa uppgifter uppdaterade så länge du använder den digitala säljtjänsten. Du får inte utge dig för någon annan person eller enhet eller använda ett användarnamn som du inte är behörig att använda.

17.1.1 Innehållskrav

Du ansvarar för att tillhandahålla, på egen bekostnad, varje publikation som du vill sälja genom vår tjänst. Innehållet i dina publikationer måste överensstämma med alla policyer som anges i detta serviceavtal, inklusive de som anges i avsnittet Användarinlämning, webbplatssäkerhet och uppförande. Genom att publicera innehåll på vår plattform bekräftar, representerar och garanterar du att du har alla rättigheter, licenser eller tillstånd att publicera och sälja via plattformen. Vi har rätt att bestämma vilket innehåll vi accepterar för det digitala försäljningsprogrammet efter eget gottfinnande. Du måste gå med på att erbjuda minst 2 sidor (framsidan och baksidan) som gratis förhandsvisning, tillgängliga på plattformen för alla webbplatsbesökare.

17.1.2 Uttag

Du kan när som helst ta bort dina publikationer från säljprogrammet genom att ta bort dem. Detta kommer dock inte att påverka någon av de beställningar som redan har slutförts via vår tjänst. Uttag av din publikation från säljprogrammet kommer följaktligen inte att leda till att sålda nummer tas bort från dina kunders konton. Återtaget kommer endast att gälla prospektivt.

17.1.3 Redigering

I händelse av oavsiktliga fel eller formateringsproblem kan du redigera och ladda upp digitala publikationer igen för försäljning. Alla ändringar som du gör kommer att tillämpas omedelbart och utan förvarning på alla publikationer som har köpts före redigeringsdatumet. Om du inte vill att köpare ska få en uppdatering kan du ladda upp uppdateringen som en separat fil för försäljning.

17.1.4 Säljarskydd/DRM

Vi skyddar alla digitala publikationer som säljs via vår plattform från att skickas runt, kopieras, dupliceras eller ses av personer som inte betalat för dem. Varje köpare måste registrera sig för ett Services-konto innan de kan köpa ett problem, och de kan bara köpa visningsbehörighet.

17.1.5 Försäljningspriser

Du har helt och hållet rätt att bestämma detaljkundspriset till vilket dina digitala publikationer säljs genom FlipBuilders digitala försäljningsprogram. Du har rätt att ändra priset på dina publikationer när som helst. Du samtycker till att vi inte har något ansvar för att fakturera dina kunder. Vi ska inte ha något ansvar gentemot dig eller dina köpare för faktureringsfel eller underlåtenhet att fakturera för publikationer som säljs via vår plattform.

17.1.6 Avgifter och skatter

Försäljningar gjorda genom FlipBuilder:s digitala försäljningsprogram kommer att medföra en betalningshanteringsavgift som tas ut av den tredje partens faktureringsleverantör. Om kunden är belägen i en jurisdiktion för vilken försäljningsskatt, mervärdesskatt eller annan skatt måste tas ut på ett sådant köp enligt lagen, är du ansvarig för att lägga till lämpligt skattebelopp till priset som du anger för det betalda köpet. Du är också ansvarig för alla andra skatter, inklusive skatter på din nettoinkomst.

17.1.7 Valutor

Du måste ställa in priset med amerikanska dollar. Köpare kan dock betala med andra valutor som accepteras av vår betalningsprocessor Stripe. Det exakta priset som köparen kommer att betala beräknas till den växelkurs som Stripe använder vid just den tidpunkten.

17.1.8 Fakturering och betalningar

Vi använder en tredje parts betalningsbehandlare och faktureringsleverantör (“Betalningsbehandlare”) för att hantera betalningsflödet. För detta ändamål måste du också skapa ett betalningsbehandlarkonto och ansluta det till FlipBuilder betalningsbehandlarkonto för att kunna skicka och ta emot pengar. Du måste tillåta företaget att debitera kunders avgifter för de digitala varor de köper från dig, för din räkning. Din kunds faktureringsinformation kommer att lagras på ditt Stripe-konto och även på vårt. Ingen konfidentiell kortinformation kommer dock att göras tillgänglig för FlipBuilder eller för dig.

Varje köptransaktion sker i två steg:

(1) Köparen gör ett köp på vår plattform via vårt konto hos betalningsprocessorn

(2) Payment Processor behandlar beställningen och skickar lämpliga belopp till ditt Payment Processor-säljarkonto, efter att ha dragit av sin egen avgift för transaktionen.

17.1.9 Återbetalningar

Du ansvarar för att hantera alla återbetalningar, utbyten och liknande förfrågningar som initieras av dina kunder. Du ska bestämma lämplig lösning för varje begäran. Du kommer inte att få några intäkter för beställningar för vilka återbetalningar utfärdas.

17.1.10 Tidningsprenumerationer. 

Det är ditt ansvar som tidningsförsäljare att tillhandahålla alla förbetalda nummer från en förbetald prenumeration, i tid, enligt beskrivningen i ditt prenumerationserbjudande.

17.2 TREDJE PARTS AVTAL FÖR BETALNINGSPROCESSOR

Betalningshanteringstjänster för säljare på vår plattform tillhandahålls av Stripe och är föremål för Stripe Connected Account Agreement, som inkluderar Stripes användarvillkor (sammantaget "Stripe Services Agreement"). Genom att godkänna dessa villkor eller fortsätta att verka som säljare på FlipBuilder, samtycker du till att vara bunden av Stripe-tjänstavtalet, eftersom det kan ändras av Stripe från tid till annan. Som ett villkor för att FlipBuilder möjliggör betalningsbehandlingstjänster genom Stripe, samtycker du till att tillhandahålla oss korrekt och fullständig information om dig och ditt företag, och du ger oss tillstånd att dela den och transaktionsinformation relaterad till din användning av betalningsbehandlingstjänsterna som tillhandahålls av Stripe.

Vi kan också använda Paypal och andra betalningsbehandlare för programmet Digital Sale. Du samtycker till att vara bunden av betalningsbehandlarens tjänsteavtal. Du tillåter oss att dela den och transaktionsinformation relaterad till din användning av betalningsbehandlingstjänsterna som tillhandahålls av dessa betalningsbehandlare.

17.3 KUNDVILLKOR

Om du är kund i programmet Digital Sales (dvs. en läsare som köper tillgång till en tredje parts publicering via FlipBuilder), samtycker du till

(a) att följa utgivarens villkor angående tillgång till och användning av sådan publikation;

(b) att inte göra något anspråk mot FlipBuilder eller hålla FlipBuilder ansvarigt på något sätt för din åtkomst och användning av, eller oförmåga att komma åt och använda, sådan publikation.

Du är ansvarig för att adressera alla dina klagomål, begäranden om återbetalning och andra liknande förfrågningar till din säljare. De enda klagomål vi kommer att ta hänsyn till är potentiella bedrägliga transaktioner eller upphovsrättsintrång. Allt annat måste lösas mellan dig och säljaren. Vi kommer inte att underhålla ärenden där du (köparen) bara är besviken på ditt köp.